Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli 15.12.2023

Na podstawie §21 ust. 1 i § 22 ust. 1 Statutu, Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 roku, w lokalu „Restauracja pod Jabłonią” w Łącku, pod adresem Łącko 628, 33-390 Łącko.
Początek Zebrania o godz. 14:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z „Regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli”.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zawierającego stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolność Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Omówienie faktycznych oraz prawnych konsekwencji wynikających z zaskarżenia do sądu powszechnego, przez dwóch członków Banku, Uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli nr 6/2/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Banku.
 11. Podjęcie uchwał wyrażających stanowisko Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w sprawach objętych porządkiem obrad.
 12. Wolne wnioski i sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

W Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego w Centrali Banku (Łącko 814) znajdują się do wglądu następujące dokumenty:

 1. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 2. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
 3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku odbędzie się w drugim terminie – w tym samym miejscu oraz w tym samym dniu, o godz. 14:30. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku zwołane w drugim terminie jest zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.