Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Kredyty

Kredyt operacyjny "AGRO":
 • Kredyt operacyjny na dzialność rolniczą
 • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża od 3 do 6 punktów procentowych
 • Prowizja do 2%
Kredyt w rachunku bieżącym:
 • Przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 • Oprocentowanie stałe od 3% do 7%
 • Prowizja do 2%
Kredyt inwestycyjny:
 • prowizja do 2%
 • WIBOR 3M + marża od 3 do 6 punktów procentowych
 • nawet do 24 miesięcy karencji w spłacie
 • finasowanie (w tym na refinanswoanie nakładów) projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe m.in takie jak zakup:
  • maszyn
  • urządzeń
  • środków transportu
  • materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę
  • surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego
 • Kredytobiorcą może być osoba prawna lub fizyczna prowadząca rolniczą działalność gospodarczą, o dobrej kondycji finansowej, która posiada rachunek rozliczeniowy w Banku lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Dokumenty do pobrania:
Kredyt operacyjny "AGRO"
Kredyt operacyjny "AGRO" to wygodna forma...
Kredyt obrotowy w rachunku rolniczym
Kredyt obrotowy w rachunku rolniczym.
Kredyt inwestycyjny
Warunki udzielania kredytu inwestycyjnego...
Do pobrania: kredyty rolnicze
Dokumenty do pobrania: Wniosek o kredyt...