Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,3500 4,4900
USAUSD 3,8500 4,0300
GBPGBP 4,8500 5,0300
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,3500 4,4900
USAUSD 3,8500 4,0300
GBPGBP 4,8500 5,0300

Rachunki

 • rachunek prowadzony jest dla klientów indywidualnych
 • przeznaczone do regulowania płatności oraz odbierania stypendiów, wynagrodzeń, rent, emerytur etc.
 • prowadzony bezpłatnie z możliwością korzystania z limitu kredytowego
 • rachunek może być prowadzony w złotych polskich, EURO lub dolarach amerykańskich
W ramach rachunku Klient ma możliwość:
 • wpłaty i wypłaty gotówki w kasach naszego Banku bez prowizji
 • otrzymania międzynarodowej karty płatniczej Visa lub Mastercard. Kartę można połączyć z usługą Google Pay, która pozwala np. na płacenie telefonem;
 • dostęp do rachunku przez bankowość internetową
 • realizowanie przelewów bezgotówkowych na rachunki w innych bankach za pomocą systemu ELIXIR lub poprzez system przelewów natychiastowych Bluecash
 • możliwość realizacji płatności internetowych PayByNet. Ten rodzaj płatności udostępniają m.in. takie serwisy jak: Allegro.pl, Dotpay, Przelewy24
 • identyfikację biometryczną w bankomatach ŁBS
 • realizacja zleceń dewizowych zarówno samodzielnie w bankowości internetowej jak i w placówce banku
 • sprawdzania stanu środków i ostatnich operacji poprzez SMS-Bank
 • bezpłatnego sprawdzania stanu środków oraz ostatnich operacji przez telefon
 • korzystania z wygodnych form płatności: polecenia zapłaty i zlecenia stałego
 • prowadzenia tanich rozliczeń, bez względu na kwotę transakcji
 • złożenia dyspozycji na wypadek śmierci (szczegółowe zasady)
 • szczegółowe warunki finansowe zawiera "Taryfa opłat i prowizji" oraz "Tabela oprocentowania rachunków i lokat"
ROR Internetowy:

Istnieje możliwość założenia rachunku "ROR Internetowy" którego prowadzenie związane jest z miesięczną prowizją za prowadzenie rachunku w wysokości 5 zł. Posiadacze "RORu Internetowego" są jednak zwolnieni z opłat za:

 • otwarcie rachunku i uruchomienie dostępu internetowego
 • przelewy i zlecenia stałe składane internetowo
 • kartę płatniczą do rachunku
Konto przyjazne (podstawowy rachunek płatniczy):

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w żadnym banku. Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku;
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego;
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach innych niż Grupy BPS;
 • 0 zł za wszystkie wypłaty w bankomatach własnych Banku oraz Grupy BPS;
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej.

Przydatne dokumenty:

Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego

Ochrona BFG:

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych, w tym także w Łąckim Banku Spółdzielczym, są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Szczegółowe informacje na temat zawiera przygotowana zgodnie z art. 318 ust. 3 ww. ustawy:

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Regulaminy i dokumenty do pobrania
Regulaminy i inne dokumenty związane z...
Zasady przenoszenia rachunków...
Informacja dla klientów Łąckiego Banku...