Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu (wakacje kredytowe)

Najważniejsze informacje:

 • zawieszenie spłaty może dotyczyć jednego kredytu hipotecznego w złotych polskich, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023;

 • Wniosek możesz złożyć od dnia 29 lipca 2022 r., w placówce Banku lub w bankowości internetowej;

(Po zalogowaniu wybierz zakładkę Wnioski - Kredyty)

 • spłatę kredytu możesz zawiesić:

  • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.,

  • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.,

  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.;

 • z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:

  • masz zawartą umowę kredytu przed dniem 01.07.2022 r.,

  • okres kredytowania kończy się po dniu 31.12.2022 r.;

 • by skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy jej nie pobierzemy.

Przykład. Jeśli płatność raty kredytu przypada na dzień 15 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty możesz złożyć do dnia 15 sierpnia;

 • nie możesz zawiesić spłaty kredytu na miesiąc, w którym pobraliśmy już ratę. Nie zwrócimy Ci pobranej raty;

 • nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych;

 • okres kredytowania i daty umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu z Bankiem;

 • informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

Do pobrania: Wzór Wniosku o wakacje kredytowe