Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400

Urządzenia zaufane

Dodając swoje urządzenie (komputer, laptop) do urządzeń zaufanych możesz uprościć logowanie do systemu poprzez wyeliminowanie konieczności każdorazowej autoryzacji logowania (hasłem sms lub autoryzacją mobilną).

Aby dodać urządzenie do zaufanych zapoznaj się z poniższymi szczegółowymi zasadami działania usługi a następnie przejdź na stronę logowania do bankowości internetowej, a następnie po wpisaniu identyfikatora zaznacz opcję "Zapisz urządzenie jako moje urządzenie zaufane".

W celu stosowania silnego uwierzytelniania w bankowości internetowej, po uzyskaniu Państwa zgody, Bank może wykorzystywać tzw. metodę  rozpoznawania urządzenia (device fingerprinting). Metoda ta polega na zbieraniu informacji, czy sprzęt na którym chcą Państwo wykonywać czynność jest tzw. Urządzeniem zaufanym. Pozytywna weryfikacja Państwa sprzętu umożliwia m. in. logowanie się do bankowości internetowej oraz przeglądanie kompletnej historii obrotów i sald rachunków z pominięciem konieczności dodatkowej weryfikacji Użytkownika za pomocą jednorazowych kodów SMS lub powiadomień PUSH w aplikacji mobilnej.

Urządzenie zaufane to sprzęt (komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne), na którym korzystają Państwo z bankowości internetowej. Sprzęt ten powinien pozostawać wyłącznie w Państwa dyspozycji oraz powinien być przez Państwa odpowiednio zabezpieczony, tj.

  1. posiadać fabryczne zabezpieczenia,
  2. mieć zainstalowane i regularnie aktualizowane legalne oprogramowanie: system oraz programy chroniące przed wirusami, internetowymi robakami i spamem,
  3. mieć oprogramowanie typu firewall,
  4. w przypadku bankowości mobilnej - aplikacja powinna być pobrana z autoryzowanego sklepu: Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS),
  5. nie powinno się z niego korzystać przy pomocy aplikacji automatyzujących.

Urządzenie zaufane jest przypisywane przez Bank do Użytkownika, po przeanalizowaniu parametrów technicznych i ustawień sprzętu oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. To Państwo wskazują, czy chcą aby używany sprzęt został dodany do listy Urządzeń zaufanych. W tym celu, na etapie logowania do bankowości internetowej, po podaniu identyfikatora, a przed podaniem hasła, należy zaznaczyć opcję:
,,Zapisz urządzenie (nazwa urządzenia) jako moje urządzenie zaufane”,
a następnie zaznaczyć kolejną wyświetloną opcję, zawierającą stosowne oświadczenia Użytkownika.
Dodanie Urządzenia zaufanego wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia, zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami (kod SMS albo powiadomienie PUSH w aplikacji mobilnej).

Dodając Urządzenie zaufane, Użytkownik zobowiązuje się, że będzie jedynym użytkownikiem tego Urządzenia. Bank przy każdorazowym logowaniu Użytkownika weryfikuje czy dokonuje on logowania przy użyciu zdefiniowanego Urządzenia zaufanego. Logowanie następuje po podaniu Identyfikatora i hasła przez Użytkownika, a następnie zweryfikowaniu Urządzenia zaufanego przez Bank. Logowanie przy użyciu powyższych metod uwierzytelniania może następować przez określony przez Bank okres czasu, przy czym, gdy zaistnieje taka potrzeba (w szczególności z uwagi na przepisy prawa), Bank może wymagać dodatkowych metod uwierzytelnienia.

W każdej chwili mogą również Państwo usunąć wskazany przez siebie sprzęt z listy Urządzeń zaufanych. W tym celu należy zalogować się do bankowości internetowej, a następnie w zakładce: USTAWIENIA → KANAŁY DOSTĘPU I URZĄDZENIA, odnaleźć przedmiotowe Urządzenie zaufane i nacisnąć opcję: ,,Usuń”.

Bank może wprowadzić limit Urządzeń zaufanych dla jednego Użytkownika.