Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400

Rachunki wirtualne

Opis usługi:

Usługa skierowana jest do Klientów, którzy ze względu na specyfikę swojej działalności otrzymują dużą ilość płatności o regularnym charakterze. Warunkiem uruchomienia usługi jest posiadanie rachunku bieżącego w naszym Banku oraz korzystanie z bankowości internetowej.


Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne. Każdemu kontrahentowi odbiorca płatności może przypisać indywidualny numer rachunku wirtualnego. Odbiorca definiuje rachunki wirtualne wg następującego schematu:
Cyfry na miejscach od 1-2: cyfry kontrolne generowane automatycznie
Cyfry na miejscach od 3-10: kod banku
Cyfry na miejscach od 11-18 stały kod odbiorcy płatności w Banku
Cyfry na miejscach od 19-26 indywidualny identyfikator definiowany przez odbiorcę płatności 

Odbiorca sam decyduje jaki identyfikator ma opisywać danego płatnika, np. numer polisy, numer klienta, numer telefonu, numer PESEL itp., dodatkowo, zmiana identyfikatora nie wymaga informowania o tym Banku.
Usługa daje możliwość zintegrowania informacji pochodzących z kilku źródeł (wpływy poprzez elixir, wpłaty gotówkowe w kasach banku), za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w jednym pliku wynikowym.
Odbiorca pobiera z bankowości internetowej plik z wyciągiem w formacie MT940, VideoTEL lub ELIXIR, z informacją o numerze rachunku wirtualnego dla każdej wpłaty, który można automatycznie zaczytać do programu obsługującego rozliczanie płatności u Klienta, bez konieczności ich ręcznego rozksięgowywania.


Dalsze udogodnienie dla dokonujących płatności można osiągnąć poprzez umieszczenie na papierowym dowodzie wpłaty kodu kreskowego zawierającego numer rachunku wirtualnego, dzięki czemu skrócony jest czas obsługi takiej wpłaty w placówce Banku.

Rachunki wirtualne polecamy klientom, którzy posiadają:

 • masowych odbiorców produktów i usług,
 • dużą ilość jednostek terenowych,
 • wielu płatników (zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowej i cyfrowej, przedsiębiorstwa komunalne, szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.).

Koszt:

Usługa udostępniana jest bez dodatkowych opłat.

Korzyści:

 • skrócenie procesu księgowania wpływów od płatników;
 • wygodny dostęp do pełnego elektronicznego zestawienia realizowanych transakcji;
 • szybka identyfikacja zaległych płatności;
 • minimalizacja ryzyka powstania błędów związanych z identyfikacją otrzymanych płatności;
 • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
 • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów;
 • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych;
 • generowanie raportów zbiorczych lub dla indywidualnego rachunku wirtualnego;