Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Rachunki VAT oraz mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (zwany również - split payment) to rozwiązanie, dzięki któremu podatek VAT z płatności za faktury które wystawiasz, wpływa na wyodrębniony rachunek VAT. 

Środkami na rachunku VAT można zapłacić m.in. za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności lub podatek od towarów i usług (VAT) do urzędu skarbowego.

Od 1 listopada ze środków na rachunku VAT można również zapłacić składki ZUS oraz inne podatki i należności wymienione w art. 62b ust. 2 pkt. 2 lit a) ustawy Prawo bankowe (VAT, podatek dochodowy osób fizycznych lub prawnych, podatek akcyzowy, należności celne).

Jednym przelewem split payment z rachunku VAT można zapłacić za kilka faktura lub zaliczkę. Jeśli saldo rachunku VAT nie wystarczy na pokrycie wskazanej kwoty podatku VAT, brakującą kwotę podatku VAT pobierzemy z rachunku rozliczeniowego.

Aby otrzymywać od kontrahentów płatności z wykorzystaniem metody podzielonej płatności nie trzeba nic robić. O tym, w jaki sposób zapłacić za fakturę, decyduje kontrahent. Jeśli skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności VAT, pieniądze zaksięgujemy na odpowiednich rachunkach automatycznie. Na wystawianych przez Państwa fakturach wystarczy podać numer rachunku firmowego. Bank automatycznie zaksięguje kwotę netto na rachunek rozliczeniowy, a kwotę VAT na rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie płatności i rachunków prowadzonych w złotych polskich.

Wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności może ułatwić rozliczenie z urzędem skarbowym jak również obniżyć kwotę podatku w przypadku płatności przed terminem.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe