Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Informacja o przedterminowym wykupie obligacji

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 7 maja 2021 roku działając na podstawie pkt. 17.6-17.7 „Warunków emisji obligacji serii nr LBS0426 emitowanych przez Łącki Bank Spółdzielczy" oraz „Warunków emisji obligacji serii nr LBS0426 emitowanych przez Łącki Bank Spółdzielczy”, podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Łącki Bank Spółdzielczy i dokona w dniu 30 czerwca 2021 r. wykupu wszystkich w/w obligacji w łącznej kwocie 2 567 000,00 zł.

Zgodnie z w/w warunkami emisji, Bank dokona wykupu płacąc Obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako sumę:

  • należności głównej,
  • odsetek naliczonych zgodnie z pkt. 20.2 Warunków emisji za okres od pierwszego dnia Okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).

Na przeprowadzenie wcześniejszego wykupu obligacji serii LBS0426 Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w związku z planowanym przedterminowym wykupem obligacji, zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy
(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane