Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,5200 4,6300
USAUSD 4,2750 4,4050
GBPGBP 5,2150 5,3350
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,5200 4,6300
USAUSD 4,2750 4,4050
GBPGBP 5,2150 5,3350

Przedterminowy wykup obligacji Banku

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 7 maja 2021 roku działając na podstawie pkt. 17.6-17.7 „Warunków emisji obligacji serii nr LBS0426 emitowanych przez Łącki Bank Spółdzielczy" oraz „Warunków emisji obligacji serii nr LBS0426 emitowanych przez Łącki Bank Spółdzielczy”, podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Łącki Bank Spółdzielczy i dokona w dniu 30 czerwca 2021 r. wykupu wszystkich w/w obligacji w łącznej kwocie 2 567 000,00 zł.

Zgodnie z w/w warunkami emisji, Bank dokona wykupu płacąc Obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako sumę:

  • należności głównej,
  • odsetek naliczonych zgodnie z pkt. 20.2 Warunków emisji za okres od pierwszego dnia Okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).

Na przeprowadzenie wcześniejszego wykupu obligacji serii LBS0426 Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w związku z planowanym wykupem, zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy
(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane