Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400

Program "Dobry Start" (300+)

O programie "Dobry Start"

 • Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny;
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br. po zalogowaniu w bankowości internetowej (Zakładka "Świadczenia");
 • Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki";
 • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2020/2021 będą uczęszczać do przedszkola lub tzw. "zerówki";
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia;
 • Szczegółowe zasady Programu "Dobry Start" opublikowane są na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak złożyć wniosek w bankowości internetowej

Rola Banku w programie Dobry Start

 • Bank umożliwia złożenie Wniosku Dobry start online po zalogowaniu do bankowości intenetowej (Zakładka "Świadczenia");
 • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku będzie dostępne do pobrania w zakładce WNIOSKI przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie;
 • Opis Wniosku "Dobry Start" przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak złożyć wniosek

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do bankowości internetowej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby;
 • Należy złożyć jeden wniosek Dobry start na wszystkie dzieci, które mogą uzyskać świadczenie;
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF);
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu Emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego);
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po sprawdzeniu wniosku poinformuje Cię pozytywnej decyzji na adres e-mail podany we wniosku.

Sprawdź także:

Formularz kontaktowy
(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane