Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2300 4,3500
USAUSD 4,9500 4,0900
GBPGBP 4,9300 5,0400
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2300 4,3500
USAUSD 4,9500 4,0900
GBPGBP 4,9300 5,0400

Komunikat o planowanej zmianie w taryfie opłat i prowizji kart Visa

Z dniem 8.05.2013 w Taryfie opłat i prowizji kart płatniczych Visa wprowadzone zostają następujące zmiany:
1.Miesięczna prowizja za obsługę kart Visa Classic i Business wynosi 3 zł niezależnie od ilości transakcji wykonywanych przez Klienta.
2.Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju, w tym w bankomatach BGŻ i Kredyt Banku wynosi 3 zł.
3.Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych i zrzeszonych pozostaje bezpłatna. Lista bankomatów bezprowizyjnych udostępniona jest na stronie internetowej Banku – www.bslacko.pl.
4.Wprowadzona została opłata za rezygnację z karty wcześniej niż po 1 roku użytkowania w wysokości 36 zł. Opłata jest pomniejszana o kwotę pobranych przez Bank miesięcznych prowizji za obsługę karty.
5.Prowizja za wypłatę gotówki za granicą wynosi 2% min. 10 zł.

Zmiany obowiązują od 8.05.2013. Pełny tekst taryfy po zmianach udostępniony jest na stronie internetowej www.bslacko.pl oraz tablicach ogłoszeń w Banku.

Jednocześnie informujemy, że:
1.Brak sprzeciwu wobec tych zmian przed datą ich wejścia w życie uznaje się za wyrażenie na nie zgody.
2.Klient ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przed datą wejścia zmian w życie bez ponoszenia dodatkowych opłat.
3.W przypadku gdy Klient złoży sprzeciw ale nie dokona wypowiedzenia umowy, wygasa ona z dniem 7.05.2013.