Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,6050 4,7150
USAUSD 4,4400 4,5800
GBPGBP 5,3650 5,4850
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,6050 4,7150
USAUSD 4,4400 4,5800
GBPGBP 5,3650 5,4850

Informacja o wydłużeniu okresu ważności kart płatniczych

Począwszy od dnia 2 listopada 2022 r. wszystkie karty debetowe wydawane przez Łącki Bank Spółdzielczy posiadać będą okres ważności wynoszący 60 miesięcy. Z tego względu, wprowadzamy zmiany w:

  •  § 55 ust. 5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków osób fizycznych, który otrzymuje brzmienie: ,,Okres ważności karty spersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego miesiąca. Karta podlega automatycznemu odnowieniu na kolejny okres pod warunkiem wznowienia lub wydania nowej karty.”;
  • § 62 ust. 3 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych, który otrzymuje brzmienie: ,,Okres ważności karty podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego miesiąca.”.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2022 r., a dokonywane są na podstawie:

  • § 133 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 7 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków osób fizycznych;
  • § 116 ust. 1 pkt 4, § 117 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Aktualna treść ww. Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Banku, pod adresem https://www.bslacko.pl/edokumenty