Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Zmiana sposobu logowania do bankowości internetowej

W związku z podwyższaniem poziomu bezpieczeństwa jak również dla wygody naszych Klientów  wprowadziliśmy zmiany w procesie logowania w bankowości internetowej. Po wpisaniu identyfikatora i hasła, kolejnym krokiem jest wybór czy urządzenie z którego się logujemy ma zostać uznane jako zaufane, czy też logowanie następuje w ramach jednorazowego dostępu.

W przypadku dodania urządzenia do zaufanych Bank będzie rzadziej wymagał dodatkowego uwierzytelnienia za pomocą hasła jednorazowego lub autoryzacji mobilnej, co jest możliwe dzięki zastosowaniu techniki rozpoznawania urządzenia, zwanej dalej DFP (z ang. device fingerprint).

Metoda Device Fingerprinting bada określone cechy urządzenia (komputer, smartfon, tablet, laptop itp.). Jest to technika wdrożona w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników lub maszyn. Badane cechy (identyfikatory) określane są mianem odcisków przeglądarek lub urządzeń.
Weryfikacja urządzenia metodą DFP pozwalają potwierdzić, że jest to urządzenie, z którego logował się już klient i wykonywał operacje płatnicze. W ten sposób w zakresie bezpieczeństwa urządzenie zapisane jest jako zaufane – określa element „coś mam”, jako coś co posiada wyłącznie użytkownik (spełnia kryterium SCA).
Jeśli DFP dla urządzenia zaufanego nie zapewnia unikalności, albo nie spełnione są inne warunki traktowania tego urządzenia jako „coś co posiada wyłącznie użytkownik” urządzenie zaufane jest elementem poprawiającym bezpieczeństwo w przypadku stosowania przez bank zwolnienia z silnego uwierzytelnienia przy logowaniu do bankowości elektronicznej przez okres 90 dni.
Aby metoda DFP działała poprawnie nie należy pracować na przeglądarkach w trybie prywatnym in private ponieważ automatycznie usuwa on informacje o przeglądaniu, takie jak hasła, pliki ciasteczek i historię, nie pozostawiając śladów po zakończeniu sesji. Nie należy zaznaczać opcji w ustawieniach/historii przeglądarki czyść historię i pliki cookie podczas zamykania przeglądarki.