Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Zmiany Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych

Informujemy, że w celu dostosowania obowiązujących w naszym Banku regulacji do przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495), Bank dokonuje z dniem 1 stycznia 2021 r. aktualizacji Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Podstawę prawną zmian stanowi § 116 ust. 1 pkt 1, 5, 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • wprowadzenie szczególnych zasad prowadzenia rachunku dla osób fiycznych który zawarły z bankiem umowę prowadzenia rachunku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • doprecyzowania zasad realizowania poleceń zapłaty;

Informujemy ponadto, że w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, t. j. do dnia 31 października 2019 r., mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian oraz wypowiedzeniu umowy, której te zmiany dotyczą. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych przez Bank zmian.

Do pobrania:
Regulamin rachunków podmiotów instytucjonalnych