Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Aktualizacja Taryfy opłat i prowizji

Z dniem 15 marca 2019 r. wchodzą w życie następujące zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych.

Zmiany dotyczące firm i instytucji:

  • Wprowadzono dwa warianty prowizji od rachunków firmowych. W wariancie „standardowym” miesięczna prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 15 zł, natomiast prowizja za wpłaty i wypłaty gotówkowe własne wynosi 0,2%. W wariancie „ekonomicznym” klient jest zwolniony z prowizji za prowadzenie rachunku, jeżeli średnie saldo środków na rachunku w miesiącu za który naliczana jest prowizja przekroczyło 2 000 zł oraz Klient podał adres e-mail do przesyłania korespondencji. W przeciwnym wypadku prowizja wynosi 15 zł. Prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych własnych w wariancie ekonomicznym wynosi 0,5%. Pozostałe opłaty i prowizje są identyczne w obydwu wariantach
  • Prowizja za wpłatę gotówkową biometryczną wynosi 0,1%;
  • Prowizja za wpłatę gotówkową zamkniętą we wpłatomacie mobilnym wynosi 0,1%;
  • Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunkach rolniczych są zwolnione z prowizji;
  • Usunięto prowizję za przelewy regulowane (w związku z wycofaniem usługi z oferty);
  • Usunięto prowizje dotyczące inkasa czeków w obrocie dewizowym (w związku z wycofaniem usługi z oferty);
  • Obniżono o 20% stawki prowizji za zaświadczenie, opinię lub inny dokument przygotowany i przekazany w formie elektronicznej (pkt. 17 Zasad pobierania opłat i prowizji);


Podstawa prawna: § 105 ust. 2 pkt 12 oraz §117 ust. 1 pkt 1 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Zmiany dotyczące osób fizycznych:

  • usunięto prowizję za przelewy regulowane (w związku z wycofaniem usługi z oferty);
  • usunięto prowizje dotyczące inkasa czeków w obrocie dewizowym (w związku z wycofaniem usługi z oferty);
  • usunięto prowizję za realizację zajęcia na rachunkach osób fizycznych;


Podstawa prawna: § 121 ust. 6, 9 oraz § 133 ust. 7 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków osób fizycznych oraz stosowne postanowienia umów o prowadzenie rachunku bankowego.


Taryfa opłat i prowizji bankowych obowiązująca od 15 marca 2019 r.