Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Komunikat w sprawie zmian w Taryfie opłat i prowizji

Informujemy, że z dniem 20 września 2021 r. wchodzą w życie następujące zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych Łąckiego Banku Spółdzielczego, dotyczące Klientów instytucjonalnych (firm, instytucji i rolników):

 1. opłata za przelew ELIXIR lub zlecenie stałe na rachunek w innym banku, składany za pomocą bankowości elektronicznej lub mobilnej wynosić będzie 0,80 zł.;
 2. opłata za przelew SEPA składany w bankowości elektronicznej wynosić będzie 0,80 zł.;
 3. opłata za wysłanie przez Bank wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym do bankowości internetowej wynosić będzie 0,40 zł. Zachęcamy do tego, by zamiast kodów SMS korzystać z bezpłatnej metody autoryzacji w aplikacji mobilnej;
 4. opłata za przesłanie przez Bank wiadomości SMS z informacją o operacjach na rachunku wynosić będzie 0,40 zł.;
 5. prowizja za wpłatę gotówkową we wpłatomacie wynosić będzie 0,20% kwoty wpłaty;
 6. prowizja za wpłatę gotówkową we wpłatomacie mobilnym wynosić będzie 0,20% od kwoty wpłaty, minimum 20 zł.;
 7. prowizja za dokonanie zmiany, korekty lub odwołania przelewu dewizowego wynosić będzie 100 zł.;
 8. usunięto prowizję za wydanie papierowej listy haseł jednorazowych w związku z wycofaniem z użycia wskazanej metody autoryzacji;
 9. usunięto odrębną prowizję dla przelewów krajowych pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w grupie BPS;
 10. usunięto prowizje związane z usługą Homebanking, w związku zaprzestaniem jej świadczenia przez Bank;
 11. pozostałe zmiany redakcyjne, porządkowe, zmiany nazwy produktu lub usługi, nie wpływające na zakres Państwa praw i obowiązków.

Podstawa prawna dla powyższych zmian:

 • § 105 ust. 2 - ust. 3 pkt 1) Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych - zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji), ogłaszanego przez Prezesa GUS, polegająca na wzroście cen o co najmniej 0,1 % - dla zmian o których mowa w pkt. 1) – 7) niniejszego Komunikatu;
 • § 105 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 10) ww. Regulaminu - wycofanie z oferty Banku usług i produktów - dla zmian o których mowa w pkt. 8) – 10) niniejszego Komunikatu;
 • § 105 ust. 11 pkt 3) - 4) ww. Regulaminu - dla zmian o których mowa w pkt. 11) niniejszego Komunikatu.

Informujemy ponadto, że zgodnie z § 117 ust. 3 – 4 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych, Posiadacz rachunku ma prawo, przed dniem wejścia wżycie zmian w Taryfie opłat i prowizji, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem - wedle wyboru - na dzień wejścia w życie zmiany, albo w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia przez niego na rzecz Banku oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, bez ponoszenia opłat. W przypadku braku wskazania przez Posiadacza rachunku w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy któregoś z powyższych terminów, wiążący dla Stron jest termin 1 miesiąca. Brak złożenia przez Posiadacza rachunku oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przed datą wejścia wżycie zmian, jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody przez Posiadacza rachunku.

Do pobrania:

Taryfa opłat i prowizji bankowych 2021.09.20

Jak zacząć korzystać z Aplikacji Mobilnej?

1. Pobierz aplikację z właściwego sklepu.

pobierz z google pay

Pobierz z App Store

Kod QR do aplikacji

2. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji:

AktywacjaAktywacja

3. Zaloguj się do bankowości internetowej i dodaj swoje urządzenie postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie:Logo aplikacji

Gotowe: „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.