Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Aktualizacja Taryfy opłat i prowizji bankowych

Informujemy, że z dniem 20 stycznia 2024 r. wchodzą w życie następujące zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych Łąckiego Banku Spółdzielczego.


Zmiany dotyczące osób fizycznych - konsumentów:

 • zmieniono nazwę produktu „ROR” na „Konto Standard”;
 • zmieniono nazwę produktu „ROR Internetowy” na „Konto Aktywne”;
 • zmieniono nazwę usługi przelewu natychmiastowego z „Bluecash” na „Express Elixir”;
 • comiesięczna opłata w kwocie 5 zł za prowadzenie rachunku „Konto Aktywne” nie będzie pobierana przez Bank, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym na rachunek bankowy Posiadacza rachunku wpłyną środki pieniężne w kwocie co najmniej 1.000 zł. Powyższa opłata nie będzie pobierana ponadto od Posiadacza rachunku indywidualnego, który nie ukończył 26 roku życia;
 • usunięto opłatę za zmianę karty wzorów podpisów;
 • usunięto opłaty za wydanie oraz zgłoszenie utraty książeczki czekowej;
 • zmieniono nazwę usługi z „Visa Chashback” na „Cashback”;
 • usunięto część opłat związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek;
 • dla umów o kredyt/pożyczkę zawieranych począwszy od dnia 20 stycznia 2024 r. zmieniono wysokość opłaty za przeprowadzenie inspekcji przez pracownika Banku;
 • doprecyzowano nazwy niektórych opłat i prowizji związanych z udzielaniem kredytów i pożyczek;
 • usunięto opłatę za inkaso czeków w obrocie krajowym;
 • inne zmiany porządkowe i redakcyjne nie wpływające na zakres i wysokość opłat oraz prowizji.

Podstawa prawna: § 121 ust. 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków osób fizycznych oraz stosowne postanowienia umów o prowadzenie rachunku bankowego.


Zmiany dotyczące przedsiębiorców, rolników i instytucji:

 • zmieniono nazwę usługi przelewu natychmiastowego z „Bluecash” na „Express Elixir”;
 • obniżono prowizję za wpłatę gotówki we wpłatomacie do 0,1%;
 • usunięto prowizję za wysłanie pisma wypowiadającego umowę kredytu;
 • doprecyzowano nazwy niektórych opłat i prowizji związanych z udzielaniem kredytów i pożyczek;
 • opłata za wysłanie wezwania do zapłaty oraz opłaty windykacyjna nie będą stosowane do umów o kredyt zawartych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • dla umów o kredyt/pożyczkę zawieranych począwszy od dnia 20 stycznia 2024 r. zmieniono wysokość opłaty za przeprowadzenie inspekcji przez pracownika Banku.

Podstawa prawna: § 105 ust. 2 oraz ust. 11 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Zmieniona Taryfa jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Banku, pod adresem https://www.bslacko.pl/edokumenty. Prosimy o zapoznanie się z treścią nowej Taryfy. Jeśli zgadzają się Państwo na przedstawione zmiany, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo bez ponoszenia opłat, złożyć w naszym Banku oświadczenie o wypowiedzeniu zawartych z Bankiem umów.

Do pobrania: Taryfa opłat i prowizji bankowych obowiązująca od 20 stycznia 2024 r.