Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Aktualizacja Regulaminu rachunków podmiotów instytucjonalnych

Informujemy, że w celu dostosowania obowiązujących w naszym Banku regulacji do przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 2019, poz. 1751), Bank dokonuje z dniem 1 listopada 2019 r. aktualizacji Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Podstawę prawną zmian stanowi § 116 ust. 1 pkt 1, 5, 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • aktualizacji zapisów dotyczących rachunku VAT, w związku ze zmianą przepisów prawa,
  • aktualizacji wysokości limitów dla operacji w bankowości internetowej,
  • uzupełnienia oraz aktualizacji słownika w związku z wprowadzeniem nowych pojęć.


Informujemy ponadto, że w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, t. j. do dnia 31 października 2019 r., mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian oraz wypowiedzeniu umowy, której te zmiany dotyczą. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych przez Bank zmian.

Do pobrania:

Regulamin rachunków podmiotów instytucjonalnych