Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,4300 4,5700
USAUSD 3,6400 3,8000
GBPGBP 4,9900 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,4300 4,5700
USAUSD 3,6400 3,8000
GBPGBP 4,9900 5,1500

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego zawiadamia Członków Banku, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00 w lokalu „Remiza OSP w Łącku” rozpocznie się Zebranie Przedstawicieli Łąckiego Banku Spółdzielczego.

Zarząd informuje, że w Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego w Centrali Banku (Łącko 814) znajdują się do wglądu następujące dokumenty:

  1. Sprawozdanie z działalności Banku w 2019, Sprawozdanie finansowe za 2019 oraz Opinia Biegłego Rewidenta do Sprawozdania za 2019 rok,
  2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  3. Projekty uchwał wraz z załącznikami, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
  4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 14:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.