Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,4600 4,6200
USAUSD 3,7000 3,8700
GBPGBP 5,1800 5,3300
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,4600 4,6200
USAUSD 3,7000 3,8700
GBPGBP 5,1800 5,3300

Zaproszenie na Zebranie Grupy Członkowskiej

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego zaprasza na Zebranie I Grupy Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku ul. Strażacka 23.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Banku w 2019 roku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
 8. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
 9. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku w 2019 r. oraz ocena jednostek organizacyjnych Banku działających w 2019 r. na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej.
 10. Wysuwanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku.
 11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.


Uprzejmie informujemy, że:

 • z uwagi na konieczność zapewnienia zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu pandemii, Rada Nadzorcza Łąckiego Banku Spółdzielczego ustaliła, że w bieżącym roku odbędzie jedno zebranie Grup Członkowskich, czyli wszyscy członkowie-udziałowcy Banku zostali przypisani do Grupy Członkowskiej I.
 • dla umożliwienia Zarządowi zapewnienia bezpiecznych warunków do prowadzenia obrad, prosimy o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w Zebraniu telefonicznie w sekretariacie Banku, numer telefonu 18 545 03 04, do dnia 24 czerwca 2020 r. godz. 15:00,