Aktualności

14.03.2019 - Informacja dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują...

01.03.2019 - Aktualizacja Taryfy opłat i prowizji

Informacja o aktualizacji Taryfy opłat i prowizji bankowych

10.01.2019 - Bezpieczeństwo systemu bankowości internetowej

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się: •    niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w...

Kursy walut kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6900 3,8300
GBPGBP 4,8700 5,0100
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6900 3,8300
GBPGBP 4,8700 5,0100
» kursy archiwalne » kursy innych walut

Komunikat o planowanej zmianie w taryfie opłat i prowizji kart Visa

Z dniem 8.05.2013 w Taryfie opłat i prowizji kart płatniczych Visa wprowadzone zostają następujące zmiany:
1.Miesięczna prowizja za obsługę kart Visa Classic i Business wynosi 3 zł niezależnie od ilości transakcji wykonywanych przez Klienta.
2.Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju, w tym w bankomatach BGŻ i Kredyt Banku wynosi 3 zł.
3.Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych i zrzeszonych pozostaje bezpłatna. Lista bankomatów bezprowizyjnych udostępniona jest na stronie internetowej Banku – www.bslacko.pl.
4.Wprowadzona została opłata za rezygnację z karty wcześniej niż po 1 roku użytkowania w wysokości 36 zł. Opłata jest pomniejszana o kwotę pobranych przez Bank miesięcznych prowizji za obsługę karty.
5.Prowizja za wypłatę gotówki za granicą wynosi 2% min. 10 zł.

Zmiany obowiązują od 8.05.2013. Pełny tekst taryfy po zmianach udostępniony jest na stronie internetowej www.bslacko.pl oraz tablicach ogłoszeń w Banku.

Jednocześnie informujemy, że:
1.Brak sprzeciwu wobec tych zmian przed datą ich wejścia w życie uznaje się za wyrażenie na nie zgody.
2.Klient ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przed datą wejścia zmian w życie bez ponoszenia dodatkowych opłat.
3.W przypadku gdy Klient złoży sprzeciw ale nie dokona wypowiedzenia umowy, wygasa ona z dniem 7.05.2013.

archiwum wiadomości »