Aktualności

10.01.2019 - Bezpieczeństwo systemu bankowości internetowej

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się: •    niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w...

20.12.2018 - Informacja o Regulaminie rachunków klientów insytucjonalnych

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych

18.12.2018 - Godziny pracy i rozliczeń w dniach 24 i 31 grudnia

W dniach 24 oraz 31 grudnia Punkty Obsługi Klientów będą czynne do godziny 12:00.

Kursy walut kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6700 3,8300
GBPGBP 4,7600 4,9000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6700 3,8300
GBPGBP 4,7600 4,9000
» kursy archiwalne » kursy innych walut

Komunikat o planowanej zmianie w taryfie opłat i prowizji kart Visa

Z dniem 8.05.2013 w Taryfie opłat i prowizji kart płatniczych Visa wprowadzone zostają następujące zmiany:
1.Miesięczna prowizja za obsługę kart Visa Classic i Business wynosi 3 zł niezależnie od ilości transakcji wykonywanych przez Klienta.
2.Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju, w tym w bankomatach BGŻ i Kredyt Banku wynosi 3 zł.
3.Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych i zrzeszonych pozostaje bezpłatna. Lista bankomatów bezprowizyjnych udostępniona jest na stronie internetowej Banku – www.bslacko.pl.
4.Wprowadzona została opłata za rezygnację z karty wcześniej niż po 1 roku użytkowania w wysokości 36 zł. Opłata jest pomniejszana o kwotę pobranych przez Bank miesięcznych prowizji za obsługę karty.
5.Prowizja za wypłatę gotówki za granicą wynosi 2% min. 10 zł.

Zmiany obowiązują od 8.05.2013. Pełny tekst taryfy po zmianach udostępniony jest na stronie internetowej www.bslacko.pl oraz tablicach ogłoszeń w Banku.

Jednocześnie informujemy, że:
1.Brak sprzeciwu wobec tych zmian przed datą ich wejścia w życie uznaje się za wyrażenie na nie zgody.
2.Klient ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przed datą wejścia zmian w życie bez ponoszenia dodatkowych opłat.
3.W przypadku gdy Klient złoży sprzeciw ale nie dokona wypowiedzenia umowy, wygasa ona z dniem 7.05.2013.

archiwum wiadomości »