Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,5800 4,7400
USAUSD 4,3400 4,5100
GBPGBP 5,3500 5,5100
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,5800 4,7400
USAUSD 4,3400 4,5100
GBPGBP 5,3500 5,5100

Informacja o zaniechaniu pobierania niektórych opłat i prowizji

Szanowni Państwo,
niniejszym pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego nr 10/57/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., Bank zaniecha pobierania od osób fizycznych, które zawarły z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bankowego lub umowę o produkt kredytowy, bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, następujących opłat wymienionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Łąckiego Banku Spółdzielczego, Część II - Taryfa opłat i prowizji dla klientów firmowych i instytucjonalnych:
1) pkt 7.10 (Rachunki i lokaty) - opłata za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek Klienta w kwocie 20,00 zł.,
2) pkt 13 (Kredyty) - opłata za sporządzenie i wysłanie pisma wypowiadającego umowę kredytu w kwocie 100,00 zł.