Aktualności

14.03.2019 - Informacja dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują...

01.03.2019 - Aktualizacja Taryfy opłat i prowizji

Informacja o aktualizacji Taryfy opłat i prowizji bankowych

10.01.2019 - Bezpieczeństwo systemu bankowości internetowej

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się: •    niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w...

Kursy walut kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6900 3,8300
GBPGBP 4,8700 5,0100
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6900 3,8300
GBPGBP 4,8700 5,0100
» kursy archiwalne » kursy innych walut

Informacja o Regulaminie rachunków klientów insytucjonalnych

Pragniemy poinformować, że wprowadzamy zmiany w:
1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych (na podstawie § 70 ust. 1 regulaminu),
2. Regulaminie kart debetowych business (na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 regulaminu),
3. Regulaminie systemu bankowości internetowej (na podstawie § 16 ust. 6 regulaminu),
4. Regulaminie SMSBank (na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu),
5. Regulaminie TeleBank (na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu),
6. Regulaminie usługi Korporacyjnej Bankowości Internetowej (w oparciu o treść art. 384 § 2 oraz art. 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),
7. Regulaminu świadczenia usługi Home Banking (na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu).

    Zmiany powyższych regulaminów dotyczą nie tylko zmiany ich treści, lecz polegają przede wszystkim na ich połączeniu w jeden dokument p. n. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych. W związku z tym, wszelkie odesłania do regulaminów wskazanych w pkt 2 - 7, zamieszczone w łączących Państwa z Bankiem umowach, należy interpretować jako odesłania do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.
    
    Zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bslacko.pl. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo uzyskać więcej informacji na temat proponowanych zmian, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku.

    Opisane wyżej zmiany obowiązują od dnia 20 grudnia 2018 r., przy czym dla umów zawartych przed tym dniem, zmiany wejdą w życie z dniem 21 lutego 2019 r.
    
    Informujemy ponadto, że w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian i o wypowiedzeniu umowy, której te zmiany dotyczą. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.

Regulamin rachunków klientów instytucjonalnych

Zasady realizacji zleceń w Łąckim Banku Spółdzielczym

Arkusz informacyjny dla deponentów o systemie gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

archiwum wiadomości »