Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,6300 4,7800
USAUSD 4,6000 4,7700
GBPGBP 5,4800 5,6600
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,6300 4,7800
USAUSD 4,6000 4,7700
GBPGBP 5,4800 5,6600

Dokumenty wymagane w związku z subwencją PFR.

Jeżeli jesteś beneficjentem subwencji PFR, do 31 grudnia 2020 musisz dostarczyć potwierdzające, że umowę podpisała osoba do tego uprawniona. Jeśli nie dostarczysz takich dokumentów, PFR zobowiąże Cię do zwrotu całości subwencji.

Jakie dokumenty są wymagane

1. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od sytuacji są to:

  • aktualny lub pełny odpis z KRS na datę umowy i każdego wniosku lub pełny odpis z KRS na datę złożenia dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku) albo
  • wydruk z CEIDG na datę umowy i każdego wniosku lub na datę złożenia dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku) albo
  • pełnomocnictwo i aktualny lub pełny odpis z KRS lub pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG

lub

2. potwierdzenie przedsiębiorcy w formie oświadczenia wraz z aktualnym lub pełnym odpisem KRS lub wydrukiem z CEiDG, jeżeli nie jest on w stanie przedłożyć dokumentu pełnomocnictwa, o którym mowa w wyżej w pkt 1.

Jaki jest termin dostarczenia dokumentów

Przekaż nam komplet dokumentów nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Jest to ostateczny termin złożenia dokumentów.

Więcej o pełnomocnictwie i oświadczeniu

Pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinny być:

  • udzielone w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  • zgodne ze wzorem zawartym w regulaminie Tarczy Finansowej PFR.

Jak dostarczyć dokumenty

Odpis z KRS lub wydruk z CEiDG możesz przekazać:

  • osobiście lub korespondencyjnie,
  • e-mailem.

Pełnomocnictwo lub oświadczenie możesz przekazać:

  • osobiście lub korespondencyjnie – oryginały w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  • e-mailem - w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym.

Co się stanie, jeśli nie otrzymamy dokumentów

Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów w terminie, PFR zobowiąże Cię do zwroty całości subwencji.

Dodatkowe informacje

Wzór oświadczenia

Wzór pełnomocnictwa 

Strona internetowa Tarczy PFR

Dodatkowe informacje na temat Tarczy PFR

Formularz kontaktowy
(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane