Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,3400 4,4900
USAUSD 3,6600 3,8400
GBPGBP 4,7700 4,9500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,3400 4,4900
USAUSD 3,6600 3,8400
GBPGBP 4,7700 4,9500

Gwarancje Biznesmax z BGK

Łącki Bank Spółdzielczy na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji spłaty kredytu (Biznesmax) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Podstawowe parametry gwarancji Biznesmax:

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
 • gwarancją mogą być objęte przedsięwzięcia innowacyjne lub proekologiczne (np. inwestycje w fotowoltaikę)
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis),
 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych,
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Szczegółowe zasady, przepisy, dokumenty i formularze, dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Logo Fundusze UE

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu:

Formularz kontaktowy
(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane